Regulamin

1a. Dostęp do treści zawartych na stronie jest darmowy. 1b. Strona jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. 2a. Informacje zawarte na stronie są chronione prawami autorskimi na licencji CC BY-NC-ND 3.0. Oznacza to, że wolno kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać, wykonywać treści pod warunkiem uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, bez utworów zależnych. Należy mieć świadomość, że każdy z warunków może zostać uchylony. Ta licencja nie wpływa na uprawnienia wynikające z dozwolonego użytku ani innych wyjątków prawa autorskiego. 2b. Zgodnie z licencją CC BY-NC-ND 3.0 w celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór. 3. Autor nie ponosi odpowiedzialności zarówno za uszkodzenia mienia lub zdrowia jak i bezpieczeństwo na drodze i poza nią. Strona ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny, a wszystkie modyfikacje zostały wykonane wyłącznie w celach hobbystycznych na samochodach nieporuszających się po drogach publicznych. 4. Jakakolwiek ingerencja w elementy samochodu może okazać się sprzeczna z przepisami lokalnymi, może powodować utratę homologacji, cofnięcie gwarancji, odebranie dowodu rejestracyjnego, odmówienie pozytywnego wyniku kontroli okresowej, mandat karny, doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pośrednio lub bezpośrednio do trwałego uszczerbku zdrowia osób trzecich a nawet śmierci. 5. Praca z narzędziami (szczególnie z opalarką, szlifierką, lutownicą, imadłem) wymaga odpowiednich środków bezpieczeństwa. Pamiętaj, żeby zawsze odpowiednio się zabezpieczać. 6. Wszystko wykonujesz wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższymi warunkami, proszę opuść stronę. 7. Autor nie gwarantuje, że treść zawarta na stronie jest w 100% zgodna ze stanem faktycznym. Mogą występować różnice z racji na różne wersje wyposażenia, zmiany producenta, a również błędy w opisie. 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy użytkowników , gdy komentarz jest niezgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub tym regulaminem. 9. Reklamowanie podmiotów trzecich może odbywać się jedynie za zgodą administratora.