Focus, Ford, MK1 (1998-2004)

Ukryte menu komputera Ford Focus MK1

Popraw średnie spalanie oraz zasięg do końca paliwa. Pozwala na to ukryte menu komputera Ford Focus MK1 (trip computer). Ten tryb serwisowy umożliwia także sprawdzenie segmentów wyświetlacza i przypomnienia akustycznego oraz na odczyt kilku parametrów pracy układu paliwowego.

Ostrzeżenie!

Przeprowadzenie tej modyfikacji w niewłaściwy sposób może spowodować trwałe uszkodzenie samochodu, a nawet jego unieruchomienie.
Wykonujesz tę procedurę na własne ryzyko!
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.

Ukryte menu komputera Ford Focus MK1 – menu diagnostyczne

 1. Przekręć kluczyk do pozycji II i poczekaj, aż komputer się uruchomi.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S znajdujący się obok wyświetlacza komputera. Uruchomi się menu diagnostyczne i rozpocznie się test segmentów wyświetlacza oraz powiadomienia dźwiękowego.
 3. Użyj przycisku S, aby poruszać się miedzy pozycjami w ukrytym menu diagnostycznym.
 4. Przekręć kluczyk do pozycji 0, aby opuścić menu diagnostyczne.

Ukryte menu komputera Ford Focus MK1 – ukryte ustawienia

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO na lewej manetce.
 2. Przekręć kluczyk do pozycji II i poczekaj, aż komputer się uruchomi. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat OFF.
 3. Puść przycisk INFO.
 4. Naciśnij przycisk S, aby odblokować ukryte ustawienia. Na wyświetlaczy pojawi się On.
 5. Potwierdź odblokowanie ukrytego menu przyciskiem INFO na lewej manetce
 6. Użyj przycisków R oraz S, aby ustalić korektę wskazania zużycia paliwa.
 7. Potwierdź ustawienie przyciskiem INFO na manetce. Używana jednostka w ukrytym menu ustawień to MPG, czyli przejechane mile na jednym galonie paliwa. Jeżeli komputer pokazuje za niskie spalanie, należy zmniejszyć wartość MPG.
 8. Przekręć kluczyk do pozycji 0.