207, 3008, 308, 407, 607, 807, C2, C3, C4, C5, C8, Citroën, Fiat, II (2002-2011), II (2008-), Lancia, Peugeot, Phedra, Ulysse

Ukryte menu RNEG, WipNav, MyWay

Ukryte menu RNEG / WipNav / Myway pozwala na sprawdzenie niektórych parametrów systemu w samochodach marki Citroen, Fiat, Lancia oraz Peugeot. W trybie diagnostycznym można sprawdzić takie informacje jak ilość satelitów w zasięgu odbiornika GPS, wersję oprogramowania, wersję map, a nawet wymusić restart systemu. Wszystkie te procedury i informacje mogą się okazać bardzo pomocne przy diagnostyce nieprawidłowo działającego systemy nawigacji.

Ostrzeżenie!

Wykonujesz tę operację na własne ryzyko! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.

Czy procedura jest możliwa?

brak przeciwwskazań

Ukryte menu RNEG, WipNav, MyWay – procedura wejścia

  1. Przekręcamy kluczyk do pozycji II.
    Można także uruchomić silnik.
  2. Czekamy na uruchomienie się systemu.
  3. Naciskamy przycisk SETUP.
  4. Naciskamy i przytrzymujemy przyciski 1, 2 oraz 3.
  5. Gdy pojawi się ukryte menu puszczamy przyciski.
Poruszaj się po ukrytym menu przy pomocy klawiszy nawigacyjnych.